ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Asigură-te că ai parcurs regulamentul de concurs, apoi trimite-ne proiectul tău în perioada 12 februarie – 31 martie 2019, prin completarea formularului de înscriere din secțiunea Înscrie un proiect

Expune-ți ideea și convinge-ne că meriți să te numeri printre finaliști. Dacă vei reuși, te vom invita să ne prezinți în detaliu planurile de dezvoltare a afacerii tale. În cazul în care totul decurge bine, la finalul programului te poți afla pe lista celor acceptați pentru creditare, când va fi nevoie doar să accesezi finanțarea printr-un cont deschis la Raiffeisen Bank.

Oferta de finanțare este avantajoasă din punct de vedere al costurilor, dar și al garanțiilor pe care trebuie să le prezinți pentru a putea beneficia de finanțare. Astfel, poți accesa un credit pentru investiții sau un credit pentru capital de lucru. Perioada de rambursare a creditului de investiții este de până la 5 ani, respectiv 3 ani pentru creditul dedicat activității curente. Finanțarea este de maximum 50.000 EUR (echivalent în lei, calibrată la volumul curent al afacerii și la nevoile de dezvoltare, detaliate în formularul de înscriere).

Totodată, realizăm că majoritatea startup-urilor nu dispun de suficiente garanții pentru accesarea unui împrumut bancar. De aceea, împrumuturile acordate prin factory by RAIFFEISEN BANK beneficiază de garanții oferite de către COSME și Fondul European pentru Investiții Strategice (“FEIS”), care acoperă 50% din valoarea contractată. În cazul în care prin finanțare vei opta pentru o investiție, respectiva investiție va garanta împrumutul contractat.

Programul „factory by RAIFFIEISEN BANK” oferă credite de investiții sau pentru activitatea curentă, rambursabile în termenii „Ofertei Startup ”, cât și condiții avantajoase de creditare a unei societăți.

 

În primul rând, trebuie să fii companie de tip startup, să ai peste 21 ani și dorința de a deveni antreprenor. Pe langă o idee bună de afaceri, indiferent care ar fi aceasta, noi credem că ai nevoie și de pasiune pentru ceea ce vrei să faci. 

În accepțiunea prezentului Program, participanții sunt companii de tip startup, însemnând orice entitate care: 

                 A. are cel mult o situație financiară completă (ianuarie – decembrie) depusă la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice la momentul depunerii proiectului (are istoric scurt de funcționare) SAU 

                 B. îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

 -  are un istoric de funcționare de maximum 5 ani, considerat de la data înființării; 

-  are o cifră de afaceri anuală netă care nu depășește 4.610.000 (patrumilioanesasesutezecemii) lei, potrivit ultimelor situații financiare depuse; 

-   intenționează să utilizeze împrumutul pentru a investi în producerea sau dezvoltarea de produse, procese și/ sau servicii care sunt inovatoare, după cum reiese din proiectul depus, cu condiția că entitatea să nu fi fost înființată prin dizolvarea, lichidarea, radierea, novația, absorbția, fuziunea sau consolidarea unei companii existențe.

Așadar, societatea poate fi inființată special pentru acest proiect, înainte sau după depunerea proiectului în concursul factory by RAIFFEISEN BANK.

Da, în momentul înscrierii proiectului în concurs, nu este obligatoriu ca societatea să fie deja înfiintată. Dacă te vei număra însă printre câștigătorii unui credit, atunci va fi necesar că înainte de accesarea finantării să înființezi societatea, întrucât contractul de finanțare va fi încheiat între bancă și societate.

 

Creditele se oferă în funcție de proiect, nu în funcție de numărul de parteneri. Un proiect, o singură înscriere. Așadar, dacă mai mulți parteneri înscriu același proiect în platformă, intră în analiză doar primul înscris (restul fiind respinse automat).

 Oferta de finanțare include un credit la termen pentru investiții și un credit pentru finanțarea activității curente.

  • Creditul la termen pentru investiții te ajută să îți dezvolți afacerea, prin achiziționarea de echipamente, mijloace de producție, mijloace de transport, terenuri, clădiri etc. Poate fi rambursat în rate lunare, pe o perioadă de până la 5 ani. În mod normal se va corela durata de viață a bunului productiv finanțat cu durata de rambursare a împrumutului, astfel încât sursa rambursării să o constituie veniturile generate de bunul finanțat.
  •  Creditul pentru activitatea curentă este destinat acoperirii nevoilor curente reprezentate de: plăți pentru furnizori de materie primă/materiale/stocuri, utilități, salarii, plăți către bugetul de stat. Perioada pentru care se acordă creditul este de până la 3 ani.

 Dobânda variabilă se compune din rata dobânzii de referință (care poate fluctua în funcție de schimbările care au loc pe piață) și marja băncii (care rămâne fixă pe întreaga durată a împrumutului). Rata dobânzii de referință aplicabilă este ROBOR și reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile românești se împrumută între ele, în lei. Aceasta este stabilită zilnic de către Banca Națională a României.

 Spre deosebire de dobânda fixă, unde valoarea ratei lunare de plată este cunoscută de la acordarea creditului pentru întreaga perioadă de creditare, în cazul dobânzii variabile, valoarea ratei lunare de plată se modifică conform evoluției indicelui de referință ales (ROBOR la 1 lună).

Dacă ți-am finanțat deja un proiect prin factory by RAIFFEISEN BANK într-o ediție anterioară, poți participa din nou la concurs, doar cu un proiect diferit față de cel finanțat deja.

Pentru orice alte detalii, scrie-ne la factory@raiffeisen.ro.

Te așteptăm la concurs! Data limită pentru înscrieri este 31 martie 2019.